Уважаемые коллеги!
Благодарим Вас за участие в прошедшем IV Профессорском Форуме, за Ваше время, энергию и силы, вложенные в это важное для ревматологии мероприятие, и за Ваши уникальные интереснейшие, очень информативные и выдающиеся доклады и выступления.
Вы сделали это событие значимым и ценным для ревматологов России и Евразии, а также для всего ревматологического сообщества, для докторов и пациентов, для всех причастных к бескрайней и важнейшей области ревматологии.
Онлайн-формат проведения IV Профессорского Форума позволил нам сохранить запись всего мероприятия в публичном доступе, что дает возможность просматривать Форум при необходимости.

Трансляцию всегда можно посмотреть по следующим ссылкам:

Также, для вашего удобства на портале Академического клуба “Ревматология и Аутоиммунитет” мы создали отдельную страницу мероприятия во вкладке ‘Прямая Трансляция’.
Для подключения к эфиру необходимо зарегистрироваться:
Еще раз благодарим Вас за Ваш вклад, участие и поддержку в этом незабываемом событии и с нетерпением ждем последующих взаимодействий, совместных мероприятий и встреч! Счастливы, что мы вместе!

С уважением,

Валентина Громова

Менеджер по связям с общественностью

ООО “МедиАр”

« 25-26 fevral 2021 il tarixdə______________________dəstəyi ilə keçirilən IV Avrasiya toplantısının Professorlar forumu» da Prof. Nadir Hüseynov «Revmatik xəstəliklərin müalicəsində yeni  Gen Mühəndisliyi Bioloji Preparatların (SEKUKİNUMAB) effektivliyi və Avrasiya Revmatoloqlar Liqasının toplantısında «Müştərək klinik tövsiyyələr» in hazırlanması və müzakirəsində Azərbaycan təmsilçisi kimi cıxış edərk öz təvsiyyələrini vermişdir. (онлайн площадка : Москва, https:// rheumatolog.ru)

Общероссийская общественная организация 

 «Ассоциация ревматологов России» 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации   

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области 

Общероссийская общественная организация «Общество врачей России» 

 

Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün həkim-revmatoloqların həmrəyliyi vacib sayılır. Revmatoloqların I Avrasiya Konqresinin kulminasiya zirvəsi MDB ölkələrinin baş revmatoloqlarından ibarət  e k s p e r t  ş u r a s ı n ı n   yaradılması olmuşdur. Ekspertlər təşkilatı məsələlərin həllindən sonra Revmatik xəstəliklərin müalicəsi və profilaktikası haqqında gələcək birgə planları müzakirə etdilər.

Ekspert  şurasının iclasında 9 MDB ölkəsinin – Qazaxıstan, Rusiya, Ukrayna, Belarus, Azərbaycan, Gürcüstan, Özbəkistan, Qırğızıstan və Moldova baş revmatoloqlarından ibarət Revmatoloqların Avrasiya Liqası (RAAL) yaradılması haqqında gərar qəbul edildi. RAAL-ın birinci  prezidenti Qazaxıstan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin baş revmatoloqu, Oynaq Xəstəlikləri  İnstitutunun baş direktoru, t.e.d. Q.A.Togizbayev, vitse-prezidenti isə RTEA – nın Elmi Tədqiqat  Revmatologiya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, Erkən Artritlər şöbəsinin rəhbəri, t.e.d.  D.E.Karateev seçildi.

T.e.d., professor N.Hüseynov Azərbaycanda revmatoloji xidmətin vəziyyəti barəsində ətraflı çıxış etdi.