Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün həkim-revmatoloqların həmrəyliyi vacib sayılır. Revmatoloqların I Avrasiya Konqresinin kulminasiya zirvəsi MDB ölkələrinin baş revmatoloqlarından ibarət  e k s p e r t  ş u r a s ı n ı n   yaradılması olmuşdur. Ekspertlər təşkilatı məsələlərin həllindən sonra Revmatik xəstəliklərin müalicəsi və profilaktikası haqqında gələcək birgə planları müzakirə etdilər.

Ekspert  şurasının iclasında 9 MDB ölkəsinin – Qazaxıstan, Rusiya, Ukrayna, Belarus, Azərbaycan, Gürcüstan, Özbəkistan, Qırğızıstan və Moldova baş revmatoloqlarından ibarət Revmatoloqların Avrasiya Liqası (RAAL) yaradılması haqqında gərar qəbul edildi. RAAL-ın birinci  prezidenti Qazaxıstan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin baş revmatoloqu, Oynaq Xəstəlikləri  İnstitutunun baş direktoru, t.e.d. Q.A.Togizbayev, vitse-prezidenti isə RTEA – nın Elmi Tədqiqat  Revmatologiya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, Erkən Artritlər şöbəsinin rəhbəri, t.e.d.  D.E.Karateev seçildi.

T.e.d., professor N.Hüseynov Azərbaycanda revmatoloji xidmətin vəziyyəti barəsində ətraflı çıxış etdi.